Exploration

West Canada by Drone (4K)

15,000Kms driven to locations in Western Canada: British Columbia, Alberta and a dip into Yukon.
Main Footage shot on the DJI Phantom 3 Professional Drone.
Time-lapses shot on the Nikon D5300 with an 18-200mm 3.5-5.6 VR Lens.

Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *