Insights

It’s Fine

A film about the things we can’t outrun
My RMIT Graduate film from 2015

Music and Sound design by: Skillbard skillbard.com / tomcarrell.com
Huge thanks to everyone who supported me, it was a good run..

Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *