Quotes

[row width=”boxed” padding=”100 n 100 n”]
[quotes author=”Trinhcorner”]Trong vui có buồn, trong buồn có vui. Thường thì ta không thấy buồn trong vui hay vui trong buồn ngay khi đang vui hay đang buồn, mà chỉ một thời gian lâu sau đó mới có thể nhận ra hoặc không còn nhớ mình đã vui hay buồn vì điều gì.[/quotes]
[/row]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *